سرویس:اخبار
تعداد بازدید : 1889 - تاریخ خبر : 1400/11/25 - 14:51
گزارش برگزاری کمپین روز جهانی پوکی استخوان 1400
کمپین پوکی استخوان توسط مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد هر سال همزمان با 20 اکتبر، روز جهانی استئوپروز برگزار می شود. امسال نیز با هدف افزایش آگاهی عموم مردم بویژه افراد در معرض خطر بیماری پوکی استخوان به منظور مدیریت هر چه بهتر سلامت استخوان ها با شعار تشخیص به موقع و پیشگیری از عوارض پوکی استخوان برگزار شد.
بزرگداشت روز جهانی پوکی استخوان با همکاری دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در کلیه دانشگاه های سراسر کشور بر اساس اقدامات برنامه ریزی شده اداره پیشگیری و کنترل بیماری های عضلانی – اسکلتی با هدف اصلی آموزش زنان بالاتر از 50 سال در خصوص بیماری استئوپروز و همچنین با تاکید بر عوامل خطر ایجاد کننده بیماری به منظور ترغیب گروه در معرض خطر برای مراجعه جهت تشخیص به موقع و شروع به هنگام درمان پس از تشخیص قطعی  و همچنین ارتقا آگاهی عموم مردم در خصوص بیماری، عوامل خطر و مداخلات موثر پیشگیری برنامه ریزی و از تاریخ 28 مهر الی 5 آبان ماه اجرا گردید. محتواهای آموزشی با همکاری مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران و دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت و بر اساس شعارها و محتواهای اعلام شده از سوی بنیاد بین المللی استئوپروز تدوین و در اختیار دانشگاه ها جهت بهره برداری قرار گرفت. همچنین برای آموزش متخصصان سمپوزیوم تازه های استئوپروز در تاریخ 5/08/1400 با حضور حدود 300 شرکت کننده به صورت وبینار شامل عناوین؛ درمان دارویی و غیر دارویی استئوپروز، ارزیابی بالینی سلامت استخوان و ارزیابی خطر شکستگی  (FRAX) و مانیتورینگ و پیگیری استئوپروز برگزار شد.   فعالیت های انجام شده در سطح کشور جمعیت زنان بالاتر از 50 سال کشور تعداد جلسات اموزشی خانه بهداشت تعداد افراد شرکت کننده در جلسات خانه بهداشت تعداد جلسات آموزشی مراکز جامع سلامت تعداد افراد شرکت کننده در مراکز جامع سلامت تعداد جلسات آموزش گروهی در پارک ها و مراکز تجمعی تعداد افراد شرکت کننده در جلسات عمومی تعداد افراد اموزش دیده  توسط  سفیر سلامت تعداد سفیر سلامت/ رابط محله همکار در ارائه اموزش 7427129 14634 194608 9168 195981 2523 81629 2617084 1515084   فعالیت های انجام شده در سطح کشور جمعیت تحت پوشش تعداد بیل بورد نصب شده تعداد تابلوی الکترونیک، استند، بنر، ... نصب شده تعداد  پمفلت، کتابچه، بروشور  تراکت  توزیع شده تعداد مصاحبه خبری، نشست ، برنامه تعداد خبر مخابره شده تعداد ادارات و سازمان ها تعداد اصناف تعداد سایت های بارگزاری کننده  آموزش ها تعداد بازدید کنندگان سایت تعداد کانال/گرو ه مجازی بارگزاری کننده  آموزش ها تعداد اعضای عضو کانال/ گروه 89178127 249 2335 293345 518 1027 4969 5692 1637 942876 21065 4140612  
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir