متخصصان و همکاران جامعه پزشکی کشور با توجه به اهمیت و فراگیری بیماری پوکی استخوان در کشور عزیزمان اقدام به تاسیس انجمنی نموده اند که هدف اصلی آن افزایش آگاهی عمومی در خصوص این بیماری و حمایت از بیماران مبتلا به پوکی استخوان می باشد. انجمن استئوپروز ایران در اواخر سال 1381 تاسیس و به تایید وزارت کشور رسیده است. این انجمن عضو فدراسیون بین المللی استئوپروز می باشد و طی سالیان گذشته همکاری نزدیکی با فدراسیون مذکور داشته است. مرکز اصلی انجمن در تهران می باشد و در سایر استان ها در حال تاسیس مراکز استانی است. براساس اساسنامه، انجمن استئوپروز ایران غیرسیاسی و غیرانتفاعی تعریف شده است. انجمن دارای هیات موسس ، هیات مدیره ،مجمع عمومی، مدیر عامل و بازرس می باشد و دبیرخانه آن در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر است.