فرم عضویت متخصصان در انجمن استئوپروز ایران

لطفا تصویر فرم عضویت، آخرین مدرک تحصیلی و پروانه فعالیت خود را به آدرس ایمیل انجمن به نشانی info@osteoiran.ir ارسال فرمایید.