تصویر کتاب

عنوان

مشخصات

پیوست

راهنمای بالینی مدیریت و درمان بیماری استئوپروز و سارکوپنی

 

نویسنده (ها) : تالیف افشین استوار و همکاران

شیوه پدیدآوری : تالیف

ناشر: تهران- نشر ایوان

سال انتشار: 1400

 

فایل پیوست

آنچه مردان باید در مورد پوکی استخوان بدانند

 

نویسنده (ها) : احسانه طاهری-زیر نظر حمیدرضا آقایی میبدی

ناشر: تهران-نوآوران سینا

سال انتشار : 1396

 

فایل پیوست

آنچه زنان باید در مورد پوکی استخوان بدانند

 

نویسنده (ها) : احسانه طاهری-زیر نظر حمیدرضا آقایی میبدی

ناشر: تهران-نوآوران سینا

سال انتشار : 1396

 

فایل پیوست

راهنمای جامع بالینی پوکی استخوان

 

تهیه کننده : باقر لاریجانی-حمیدرضا آقایی میبدی-پاتریشیا خشایار

ناشر: تهران-نوآوران سینا

سال انتشار : 1393

 

فایل پیوست

استئوپروز یا پوکی استخوان

نویسنده (ها) : ترجمه و تالیف باقر لاریجانی - حمیدرضا آقایی میبدی - احسان حامدی سرشت - به سفارش مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر،معاونت بهداشت و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

شیوه پدیدآوری: تالیف

ناشر : تهران: ویستا

سال انتشار : 1390

 

فایل پیوست

Certain Deficiencies and Osteoporosis

 

 

نویسنده (ها) :دکتر اقبال طاهری

شیوه پدیدآوری: تالیف

سال انتشار: 2010

ناشر: ویستا

 

فایل پیوست

راهنمای عملی پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپروز

نویسنده (ها) : پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم - دانشگاه علوم پزشکی تهران

شیوه پدید آوری: تالیف

سال انتشار: 2009

ناشر: نشر تهران

فایل پیوست 

برای استخوان های خود سرمایه گذاری کنید

نویسنده (ها) : مرکز تحقیقات استئوپروز
شیوه پدیدآوری : تالیف
سال انتشار : 2008
ناشر : پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم - دانشگاه علوم پزشکی تهران

فایل پیوست