سرویس:اخبار
تعداد بازدید : 2140 - تاریخ خبر : 1400/11/27 - 13:55
معرفی گایدلاین استئوپروز
راهنماهای بالینی امروزه بخش جدایی ناپذیری از طبابت بالینی هستند، به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند استئوپروز که در موارد متعددی در خصوص پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی آن توصیه‌های متفاوتی وجود دارد.
راهنمای بالینی استئوپروز که توسط مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن پوکی استخوان ایران تدوین شده است، تا کنون در دو نوبت، ابتدا در پاییز ۱۳۹۲ و سپس در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفته است. هدف کاربردی این راهنما، به‌روزرسانی، استاندارد­سازی خدمات، تضمین ایمنی و اثربخشی و هزینه‌ اثربخشی مدیریت بالینی استئوپروز در کشور و در نهایت افزایش رضایت بیماران است. گروه هدف این راهنما، بانوان بالای 50 سال مبتلا یا در معرض خطر بیماری استئوپروز بوده و کاربران هدف این راهنما شامل کلیه‌ی متخصصین، پزشکان و کادر بهداشتی درمانی درگیر جنبه‌های مختلف بیماری استئوپروز اعم از پیشگیری، تشخیص و درمان است. عرصه‌های کاربری راهنما، شامل تمامی سطوح مراقبت از بیماران، از سطح مراقبت اولیه تا سطوح مراقبت تخصصی می‌شود. در حال حاضر شکاف عمیقی بین نیازهای تشخیص و درمان و دریافت خدمات مرتبط با استئوپروز در کشور مشاهده می‌شود. ادغام برنامه‌های پیشگیری و درمان استئوپروز در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی، به‌منظور پُرکردن این شکاف و کاهش بار ناشی از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان از اولویت‌های مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در همین راستا مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابویسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، آخرین شواهد علمی که در قالب راهنماهای بالینی در سراسر جهان منتشر شده است را گردآوری و با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ی کشور در قالب "راهنمای بالینی پیشگیری و درمان استئوپروز" تدوین و منتشر نموده است. در این راهنمای بالینی 34 سؤال و 111 توصیه‌ی ارایه شده‌ی حوزه‌ی مدیریت و درمان بیماری استئوپروز و سارکوپنی ارایه شده است. این راهنما در مجموع شامل 7 فصل است که 6 فصل از آن به ارایه‌ی آخرین توصیه‌های حوزه‌ی پیشگیری و درمان استئوپروز و پیامدهای آن پرداخته و برای اولین بار یک فصل نیز به سارکوپنی به‌عنوان یک سندرم بسیار با اهمیت دوران سالمندی که اثرات متقابل زیادی با پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن دارد، اختصاص داده شده است.
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir